മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടപ്പാവ് Edit
    കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്‍വശത്ത് പണി ചെയ്തു ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള വിലാസസ്ഥലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aroma, bonhomie, engineer, അപസ്കാരം, ഒതുക്കുകല്ല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean