മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മങ്കിണി Edit
    മങ്ങിണി, അലസന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചുള്ളിക്കാട്, ഒറ്റമുലച്ചി, ആര്യാവര്‍ത്തം, ഇന്ദിര, ഉടയാട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean