മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭൗവനന്‍ Edit
    വിശ്വകര്‍മ്മാവ്


Entries from Datuk Database

ഭൗവനന്‍(നാമം):: വിശ്വകര്‍മാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alga, tripartite, അച്ചുതൊണ്ട്, ആപസ്തംബന്‍, പ്രാകൃതപ്രളയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean