മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭോമീര Edit
    പവിഴം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gymnasium, അജ്ഞാതചര്യ, ചാളുക, ചന്ദ്രദിക്ക്, മൂക്കടപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean