മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭയപ്പാട് Edit
    പേടി, ഭയപ്പെടുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aggregate, മോര, ഉടക്ക്, പിതൃബന്ധു, ഗ്യഹപ്രവേശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean