മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭഗവദ്ഗീത Edit
    തന്റെ ബന്ധുക്കളോട് പൊരുതാന്‍ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധരംഗത്ത് തളര്‍ന്നു പോയ അര്‍ജ്ജുനന്, ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്‍ നല്‍കിയ തത്ത്വോപദേശം
    the advice given by Sri Krishna to arjuna, who refuses to fight against his close relatives in the battle field at, Kurukshetra


Entries from Datuk Database

ഭഗവദ്ഗീത(നാമം):: മഹാഭാരതയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയില്‍വച്ചു ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അര്‍ജുനനു നല്‍കിയ ഉപദേശം (എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consign, puppet, അരിഷ്ടംക, ആഖുപാഷാണം, പ്രകാമ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean