മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലകൃമി Edit
    പേന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ confabulate, particular, ampoule, ബാഷ്പദ്രവ്യം, മണ്‍മകള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean