മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹിര്‍ഗ്ഗമനം Edit
    പുറത്തുപോകല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acromphalus, unborn, അചോക്, മീട്ടല്‍, മങ്ങലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean