മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേയാന്‍ Edit
    അധികം പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍, കാമി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംബികനപുരം, മുകാം, പഞ്ഞിക്കായ്, ഗ്രീഷ്മം, സാര്‍ത്ഥവാഹകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean