മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാന്ത് Edit
    ഭ്രാന്ത്


പ്രാന്ത Edit
    സമീപത്തുള്ള
    neighbouring


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ feat, അംസഭാരം, ആവുറുസന്നി, ഭൃതിജീവി, ചീര്‍ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean