മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാണന്തി Edit
    വിശപ്പ്, ഇക്കിള്‍, നെടുവീര്‍പ്പ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ last, ആതഞ്ചനം, ചുരുക്കുമാനം, യോഗാചാര്യന്‍, മാണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean