മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവശ്ചനം Edit
    വിറുകമുറിക്കാനുള്ള കത്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stipend, ചെറ്റപ്പുര, വര്‍ത്തമാനകാലം, മാനസപൂജ, മത്കുണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean