മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രജനന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    സന്താനത്തെ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവന്‍
Base: Sanskrit
(സ്ത്രീലിംഗം) പ്രജനനി, പ്രജനിക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conundrum, physiotherapy, അസമീക്ഷ്യ, ചെറിയമ്മ, മുന്നേറ്റസേന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean