മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രകാശകര്‍ത്താവ് Edit
നാമം
    സൂര്യന്‍
    sun


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bide, incommunicative, ചമ്മണം, വിളംബി, മൈത്തുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean