മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പെരുമനം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പ്രാചീന കേരളത്തിലെ അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്ന്
    one of the 64 villages in ancient kerala


Entries from Datuk Database

പെരുമനം(നാമം):: പ്രാചീനകേരളത്തിലെ 64 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pinnacle, വരവര്‍ണ്ണം, അശുദ്ധ, ആഗാമി, ക്രകചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean