മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂച്ചുപണ്ടം Edit
നാമം
    സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി മുതലായവ പൂശിയ ആഭരണം
    gilted ornaments


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ morn, snort, മഗ്ഗം, ഞെടുക്കനേ, വന്ധ്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean