മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരപ്പുറം Edit
നാമം
    മേച്ചിൽപ്പുറം
    roof


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pock, wiry, അടയെ, അവതതി, പ്രവേപനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean