മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരോപകാരി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പരോപകാരം ചെയ്യുന്നവന്‍
    one who helps others
(സ്ത്രീലിംഗം) പരോപകാരിണി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kettle, stile, ഇരുപത്തഞ്ചുനോമ്പ്, ഭൂലോകം, ഇമ്മട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean