മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നരസിംഹം Edit
    പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവുമായ രൂപം
    the fourth incarnation of vishn, as half man and half lion


Entries from Datuk Database

നരസിംഹം(നാമം):: വിഷ്ണുവിന്‍റെ നാലാമത്തെ അവതാരം
നരസിംഹം(നാമം):: മനുഷ്യശ്രഷ്ഠന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hart, brochure, അനുഗാമീനന്‍, വിസ്രാവം, മോദക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean