മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദേവസേനാനി Edit
    സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
    Subrahmanya


Entries from Datuk Database

ദേവസേനാനി(നാമം):: സുബ്രഹ്മണ്യന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inset, മീശക്കൊമ്പന്‍, മൂസ്സ്, രൂപകം, കാര്‍കുഴല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean