മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ത്രിദിവം Edit
നാമം
    സ്വര്‍ഗ്ഗം
    heaven


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nereid, static sense, അരിക്കുക, മചക്, മിതവാക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean