മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിലോദകം Edit
    എള്ളും വെള്ളവും കൊണ്ടുള്ള പിതൃതര്‍പ്പണം
    an offering to the manes with, gingili seeds and water


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bring up, chunk, അക്രമണം, അശാന്ത, പ്രാണദയിതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean