മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തമോനുത്ത് Edit
    പ്രകാശം, സൂര്യന്‍
    light, sun


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണക്കോലക്കട്ടില്‍, അമുക്ക്, അശേഷ, വിജാഗരി, മുഹുര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean