മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ജടായു Edit
    അരുണപുത്രനായ ഒരു പക്ഷിശ്രേഷ്ഠന്‍
    a divine bird born of Aruna


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ analgesia, pastoral, അയോറ, പ്രാപ്ത്യാശ, അച്ചിയാര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean