മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഛടാഭ Edit
    മിന്നല്‍
    lightning


Entries from Datuk Database

ഛടാഭ(നാമം):: മിന്നല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misspell, അകുടീരം, അത്തിങ്ങ, അനുകര്‍ഷിക്കുക, അളിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean