മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെറുനാരകം Edit
നാമം
    ജോനകനാരകം
    lime tree


Entries from Datuk Database

ചെറുനാരകം(നാമം):: ജോനകനാരകം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ company, quondam, replica, അപ്പായി, മ്രദിമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean