മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുണ്ടന്‍വെള്ളം Edit
    കേരളത്തിലെ ജലോത്സവങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള, ഉയര്‍ന്ന ചുണ്ടോടുകൂടിയ വെള്ളം
    snake boat that takes part in boat races in kerala


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ epigram, frenetic, ചിമുക്കം, യോഗചക്ഷുസ്സ്, മോഷ്ടാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean