മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാരുഫല Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    മുന്തിരിവള്ളി.
    Grape vine.


Entries from Datuk Database

ചാരുഫല(നാമം):: മുന്തിരിവള്ളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hereafter, അനാധൃഷ്ടി, ആജമീഢന്‍, ബര്‍ഹിഷ്ഠം, ഭേഷ്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean