മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചരിവായി Edit
    ചരിഞ്ഞ്
    slantingly


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cirrus, അര്‍ദ്ധമാഗധി, അഭ്യവകര്‍ഷണം, അഭ്രലിപ്തി, ആവിര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean