മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചപ്രത്തലയന്‍ Edit
    പാറിപ്പറന്ന തലമുടിയോട് കൂടിയവന്‍
    a man with dishevelled hair


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erode, sacerdotal, stenotype, അര്‍ദ്ധരാത്രം, അമോചിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean