മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചന്ദ്രരോഗം Edit
    ഒരു തരം കുഷ്ഠം, ഭ്രാന്ത്
    a kind of leprosy, madness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ multiple, അറിവാക്കന്മാര്‍, ഇന്ദ്രകോശം, മരുദ്വാഹന്‍, ഉത്ഭവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean