മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചനകലങ്ങുക Edit
    കന്നുകാലികളുടെ ഗര്‍ഭം, പഴുക്കാറായ അവസ്ഥ
    pregnancy of domestic animals, like cattle, stage of maturity or ripening


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decant, ബിസജം, ഒക്കെ, ഉദ്ദേശക, കിഴുക്കനെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean