മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചണ്ഡപ്രചണ്ഡ Edit
    അതിഭയങ്കരമായ, അത്യുഗ്രമായ
    extremly raging, extremely fierce


Entries from Datuk Database

ചണ്ഡപ്രചണ്ഡ(വിശേഷണം):: അതികഠോരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scaffolding, പ്രദാനകം, വ്യുല്‍പ്പത്തി, വിടക്ക്, മുതുമുത്തച്ഛന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean