മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗോദം Edit
    തലച്ചോറ്, മൂത്രാശയം
    brain, urinary bladder


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ natal, promissory, അദൃഷ്ടഫലം, അന്തര്‍വ്വേശ്മികന്‍, ചേവകക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean