മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൗസലേയന്‍ Edit
    കൗസല്യാസൂതന്‍.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ afterbirth, പ്രജുഷ്ട, ചിന്തിപ്പിക്കുക, മൈത്ര, അടുപ്പിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean