മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കോച്ചുക Edit
    മാംസപേശികള്‍ വേദനയോടെ സങ്കോചിക്കുക
    have spasmodic


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oscillatory, അക്കിരം, മൂത്രച്ചുടിച്ചില്‍, അതിശയം, അശിഷ്ഠന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean