മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൊച്ചന്‍ Edit
    ചെറിയവന്‍
    a lad, boy


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uneventful, അലാപം, ഇതിവല്‍, മാന്യത, ആക്ഷീബം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean