മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കൊങ്ങിണി Edit
    കൊങ്കണദേശക്കാരന്‍
    one belonging to Konkana country


കൊങ്ങിണി
(പര്യായം) ശ്രീഹസ്തിനി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outright, pre-, പ്രവേശിത, മഹല്‍, മൊട്ടക്കുന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean