മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കെച്ച Edit
    നര്‍ത്തകര്‍ കാലില്‍ അണിയുന്ന മണി, ചിലങ്ക
    an anklet of bells worn by dancers


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monsoon, അജുഷ്ടി, ആന്ത്രീയ, മതഭേദം, രാത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean