മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കീചകം Edit
    പൊള്ളയായ മുള
    hollow bamboo


Entries from Datuk Database

കീചകം(നാമം):: പൊള്‍ലയായ മുള, നെല്ലിമുള
കീചകം(നാമം):: തുമ്പിതുളച്ചതുകൊണ്ടോ മറ്റോ തുളവീണിട്ടുള്ളതും കാറ്റില്‍ ഊതുന്ന ശബ്ദമോ തമ്മില്‍ തട്ടിയുരഞ്ഞുള്ള ശബ്ദമോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ മുള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകപ്പ, അധിമാംസം, അഹാര്യം, ഇന്ദ്രിയവിഷയം, വെട്ടിക്കരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean