മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കലമ്പല്‍ Edit
    വഴക്ക്, കോപം
    quarrel, anger


Entries from Datuk Database

കലമ്പല്‍(നാമം):: പിണക്കം, വഴക്ക്, കോപം
കലമ്പല്‍(നാമം):: ശബ്ദബഹളം, ശബ്ദകോലാഹലം
കലമ്പല്‍(നാമം):: കുഴച്ചില്‍, കുഴപ്പം, സംഭ്രമം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആചതുരം, ഇലവില, ചൂളിക, മൗസലം, മൗലികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean