മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കന്യാദാനം Edit
    കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കല്‍
    the act of giving away a bride in, marriae


Entries from Datuk Database

കന്യാദാനം(നാമം):: കന്യകാദാനം
കന്യാദാനം(നാമം):: കന്യകയെ സ്വീകരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജവിന്ദു, ആയിരത്തിരി, വര്‍ണ്ണനീയ, മമതാരാഹിത്യം, മാത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean