മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കന്ദര്‍പ്പരിപു Edit
    ശിവന്‍
    Siva


Entries from Datuk Database

കന്ദര്‍പ്പരിപു(നാമം):: കാമദേവന്‍റെ ശത്രു, ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമപ്പുല്ല്, ആദഹനം, മറുപിറപ്പ്, അബോധ, പൊക്കുളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean