മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓക്കാനം Edit
    ഛര്‍ദ്ദിക്കാനുള്ള തികട്ടല്‍, മനംമറിപ്പ്
    vomiting, retching


Entries from Datuk Database

ഓക്കാനം(നാമം):: ഛര്‍ദിപ്പാനുള്ള തികട്ടല്‍, മനംമറിപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mockery, ragg, അനാഗന്ധിതം, ഭാവബോധക, വിപ്രേശ്വരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean