മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുമപ്പെടുക Edit
    യോജിക്കുക
    be united


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മംഗലാംഗ, അര്‍ക്കരാഗം, അണിയലം, പ്രത്യാരോപണം, ചാരുവര്‍ദ്ധന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean