മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒടിയന്‍ Edit
    ക്ഷുദ്രകര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നവന്‍, ഒരുനിം മരുന്നു ചെടി
    sorcerer, a kind of, medicinal herb


Entries from Datuk Database

ഒടിയന്‍1(നാമം):: ഒടിയങ്ങ
ഒടിയന്‍2(നാമം):: ഒടിവിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നവന്‍, ക്ഷുദ്രക്കാരന്‍, ദുര്‍മന്ത്രവാദി
ഒടിയന്‍2(നാമം):: ഒരു ഗിരിവര്‍ഗം
ഒടിയന്‍2(നാമം):: ഒരിനം മരുന്നു ചെടി. "ഒടിയന്‍റെ മുമ്പില്‍ മായം മറിയുക" (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tops, വൈശ്വാസികന്‍, പീക്കിറി, പേപ്പെടുക, കുഹകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean