മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒച്ചയടപ്പ് Edit
    തൊണ്ടയില്‍നിന്നും നേരാംവണ്ണം ശബ്ദം പുറപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ
    state of having a, hoarse voice


Entries from Datuk Database

ഒച്ചയടപ്പ്(നാമം):: തൊണ്ടയടപ്പ്, ജലദോഷംകൊണ്ടോ വികാരാധിക്യംകൊണ്ടോ ഉച്ചത്തില്‍ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടോ മറ്റോ ശരിയായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gratifying, pharmaceutical, apocalypse, അന്, അടവുകാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean