മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉറിയടി Edit
    ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷം
    a festival related to, Sri Krishna Jayanthi


Entries from Datuk Database

ഉറിയടി(നാമം):: ആവണിമാസത്തില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beat off, opulence, palingenesis, അക്കരംകൊല്ലി, കുരളക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean