മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദയഗിരിക്കോട്ട Edit
    കല്‍ക്കുളത്തിനടുത്ത് തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാക്കന്മാര്‍ കെട്ടിയ ഒരു കോട്ട
    a fort constructed near kaikulam by travancore kings


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lade, preservative, wanting, അപരിമിത, പ്രകടിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean