മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉച്ചപ്പട്ടിണി Edit
    പരമദാരിദ്ര്യം, ഉച്ചയ്ക്കുപോലും ആഹ്രം കഴിക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥിതി
    severe, poverty, missing of mid day meal


Entries from Datuk Database

ഉച്ചപ്പട്ടിണി(നാമം):: ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പട്ടിണി, മുഴുപ്പട്ടിണി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rum, മണിപുരം, ഇളിവായ്, ഭാദ്രമാതുരന്‍, ഇതരേതരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean